Danmarks bedste garantiordning


DTB garantifond


DTB står for Danske Tagdækkermestres Brancheforening. Det er den eneste mesterforening for tagdækningsbranchen, og den blev stiftet i 1975.

DTB-mærket er din sikkerhed for, at det tagdækkerarbejde, du ønsker udført, foregår med materialer, der opfylder de kvalitetskrav, der stilles til de enkelte opgaver, og udføres af professionelle, ansvarsbevidste tagdækkere, som lever op til brancheforeningens krav.

DTB har til opgave at sikre et højt niveau hos de udførende tagdækningsentreprenører. Dette sker gennem udbredelse af kendskabet til det rigtige valg af materialer, dels gennem opstilling af særlige tagdækningsspecifikationer på basis af mange års erfaringer og undersøgelser af de tagdækningsmaterialer, der anvendes.

Det er ikke alle og enhver med en gasbrænder og en rulle tagpap, som kan opnå medlemsskab af DTB. At blive tagdækkermester i branchemæssig forstand kræver både specialuddannelse og erfaring. De faglige specifikationer skal dokumenteres for at opnå medlemsskab. Alene af den grund, at DTB påtager sig medansvar for det arbejde, den enkelte medlemsvirksomhed udfører.

Det sker gennem DTBs garantifond, som yder op til 15 års garanti.

Det vil altid i sidste instans være forbrugeren, der bliver Sorteper, hvis en opgave er udført med for dårlige materialer og af ukvalificeret arbejdskraft. Der findes endda eksempler på garantier udstedt af enkeltvirksomheder, som har vist sig ikke at kunne leve op til deres garantiforpligtelser, hvis det endelig er gået galt.

Derfor er en garanti ikke nogen sikkerhed for forbrugeren, med mindre den har kollektiv rygdækning.

DTB råder over en garantifond, som er juridisk og økonomisk uafhængig af den enkelte virksomhed. Det betyder, at der er hold i den garanti, du får, når du har ladet en tagdækkervirksomhed, som er medlem af DTB, udføre arbejdet.

Du kan se læse mere hos Danske Tagdækkermestres Brancheforening ved at klikke her.

DTB's almindelige garanti ordning kan læses her

DTB's udvidede garanti ordning kan læses her