Tagsult ApS er forsikret hos et anerkendt forsikringsselskab og har de lovpligtige forsikringer som arbejdsskadeforsikringer, erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Tagsult ApS har også en forsikring, der dækker "Varmt Arbejde". Tagarbejde udføres i henhold til gældende regler for "Varmt Arbejde" ref. Brandtekniske vejledninger.

Der udarbejdes og leveres sikkerheds- og brandforebyggende rapport, når der arbejdes med gasbrænder og vinkelsliber.